Nicole Pérignon & Charlotte Van der Veken

výtvarné umělkyně, Nicole – grafička, typografka, básnířka a scénografka, Charlotte – malířka, kreslířka. Obě z francouzské Remeše v regionu Grand Est, partnerského Kraje Vysočina, poprvé v ČR na pozvání a místního grafika Jana Vičara. S dětmi vedly umělecký workshop malování a tisk typografických kompozic. Výsledky společného tvoření byly součástí výstavy „Charivari“ v Hasičském domě, galerii Města Telče, kde obě dámy pobývaly na umělecké rezidenci.
2019 Velká francouzská revoluce

Napsat komentář