Lidé

O NÁS
Vedoucí, rodiče či spřízněné duše, organizátoři, umělci, učitelé, pedagogové volného času, kuchařky, údržbáři… Spolupodílíme se jako dobrovolníci především na letních táborech Rohozná, základna a dlouhodobá spolupráce s DDM Polná, a jelikož nám to nestačí, scházíme se čím dál častěji při pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež po celý rok.

AKTIVITY
Již téměř dvacet let (NNO založena 1993 na tradici od roku 1981) vytváříme ojedinělý způsob mimoškolního vzdělávání svázaný právě s místem bývalé hájovny „Na Kuši” (Rohozná, okr. Jihlava). Během táborů si účastníci na bázi pedagogiky zážitku osvojují nejen pravidla žití v přírodě, ale formou her, tvořivých uměleckých dílen a divadelních akcí i jednotlivá velká témata světové kultury a historie (staří Slované, Keltové, Egypt, Řecko, Čína, Aztékové, Vikingové, Papuánci, Romové, Eskymáci, Afrika, Řím)

HOSTÉ
Tradičně zveme k besedám přední české vědce se vztahem k tématu celotáborové hry (navštívili nás např. Ing. Pavel Pavel, egyptolog Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc., astrofyzik Vladimír Wagner, cestovatel za přírodními národy Martin Jahoda, archeolog Doc. PhDr. Martin Gojda, Csc., etnomuzikolog PhDr. Vlastislav Matoušek a další…) V posledních letech se nám daří připojit k programu také koncertní událost příp. taneční workshop (např. romská kapela Cindži renta, IYASA ze Zimbabwe, tanečník Gianmarco Armellin z Itálie)

DĚTI A MLÁDEŽ
Do dnešního dne tu prožilo prázdniny tisíce šťastných lidí. Tábor zásadně ovlivňuje při výběru životních hodnot plní funkci socializační, prevencí řeší problémy s drogami či ochranou přírody atd. Víkendové zážitkové akce (survival pro mladistvé) pořádají členové našeho spolku již více jak 15 let, dosud vždy dobrovolně a bez nároků na finanční odměnu. Našimi tábory prošlo cca. 2500 dětí, mnozí s nezapomenutelnými zážitky. Pořádali jsme svépomocí country bály a tradiční tancovačky, akce ve veřejném prostoru (např. monumentální instalace egyptské pyramidy na jihlavském náměstí v r.1998), poslední realizovanou akcí (také mediálně sledovanou) byl podzimní tábor PODZIMÁK 2005 spojený na Čeřínku s Koncertem pro krajinu (na podporu jaderných alternativ a proti hlubinnému úložišti jaderného odpadu v lokalitě Rohozná).

MgA. Matěj Kolář (*1979)

performer, multimediální umělec a muzikant. Žije a pracuje v Jihlavě, prezentuje se sólově i se skupinou „Draga Banda“. Obdržel Krajské ocenění za práci s dětmi a mládeží. 15 let pedagogické praxe (Gymnázium Jihlava, VOŠG) Asistent v Atelieru Performance FaVU Brno, učil také Zvuk a hudbu na Grafické škole v Jihlavě.
hlavní vedoucí II.běhu

www.rohozna.net/matej

Petr OBI Oberreiter

Největší pamětník! Na tábory do Rohozné jezdí už od r. 1980. Po léta pracoval jako vedoucí turistického oddílu při DDM Polná, významný tvůrce řady specifických her a na Rohozné mj. také koordinátor výtvarných projektů s Mgr. Danou Kruntorádovou. Zakladatel Film studio POVIAM, volnočasového sdružení pro mládež – tvorba videa. Dlouholetý vedoucí II.běh
www.poviam.com

Pája
Mgr. Pavlína PÁJA Kolářová

Studovala obor pedagogika-sociální práce na Palackého univerzitě v Olomouci, pracovala jako vychovatelka v Dětském Domově Vranov u Brna, v současné době je vedoucí Centra primární prevence Vrakbar Jihlava. mj. praxe: Denní a týdenní pobyt mládeže (tělesně a mentálně postižené děti v Jihlavě), Oddělení péče o děti a mládež Jihlava, K-centrum Brno, Domov důchodců.
hospodářka II.běh
vrakbar.cz

kawi
Jindřich Kavina (*1992)

vystudoval Jihlavské gymnázium a filmovou produkci na UTB ve Zlíně. Na Tábory jezdní od svých 6 let a mnohdy ne jen na jeden běh. Poslední 3 roky připravuje havířský běh na Rohozné. Činý ve velkém množství kulturních programů a akcí nejen v Jihlavě a okolí.
vedoucí V. běh
havířský průvod

kawi
Mgr. Miloš Makovský (*1984)

Vystudoval obor učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ, ZUŠ na Katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, nyní je zde zaměstnán jako odborný asistent a pokračuje v doktorském studiu Teorie výtvarné výchovy. Od roku 2008 působí jako učitel výtvarného oboru na ZUŠ v Roudnici nad Labem. Kromě pedagogické činnosti působí jako redaktor a grafik Literárně-kulturního časopisu H_aluze (vydává H_aluze, o. s.).
vedoucí III. běh
www.h-aluze.cz

Pája
Mgr. Petr MACH Klíma

vedoucí II.běh

Dana Kuníková

hlavní vedoucí I.běh

Miroslav Kuník
vedoucí I.běh

Cyril Kuba
hlavní vedoucí III.běh
Vít Kruntorád
vedoucí III.běh

Petr Opršal

hlavní vedoucí IV.běh

Petr ŠARYK Coufal
vedoucí IV.běh

Míra BUCKSTER Vater
vedoucí IV.běh

Mgr. Tomáš Klíma
ředitel DDM Polná

—————– Další členové SPOLEK KUŠ: ——————

Barbora Stenglová, Čížov 65, 586 01 Jihlava
Vít Kruntorád, Na Praze 29, 588 12 Dobronín
Matěj Kruntorád, Na Praze 29, 588 12 Dobronín
Jan Bednář, Alej Svobody 1107, 588 13 Polná
Miloš Makovský, Nad Háječkem 1217, 588 13 Polná
Přemysl Moravec, Čížov 58, 586 01 Jihlava
Miroslav Kuník, Na Hlíně 1088, 588 13 Polná
Tomáš Klíma, Nad Háječkem 1252, 588 13 Polná
Ondra Kolář, Komenského 30, 586 01 Jihlava
Milan Tvrdík, Palackého 963, 588 13 Polná
Matěj Kolář, Srázná 12, 586 01 Jihlava
David Dittrich, Kamenná 66, 588 13 Polná
Lukáš Colombo Wiesner, Březinova 112A, 586 01 Jihlava
Bára Procházková, Nové Domky 320, Velký Beranov
Jiří Jonáš, Komenského, 586 01 Jihlava
Klára Kuníková, Na Hlíně 1088, 588 13 Polná
Dana Kuníková, Na Hlíně 1088, 588 13 Polná
Tomáš Procházka, Nové Domky 320, Velký Beranov
Věra Procházková, Nové Domky 320, Velký Beranov
Petr Zástěra, Dolní Cerekev 41, 588 45
Miloslav Yetti Krátký, Sadová 901, 588 13 Polná
Vojta Kelly Kavina, Červené Domky 42, 586 01 Jihlava
Jiřina Šabacká, Mjr.Nováka 8, 664 91 Ivančice
Tereza Škrdlová, Tyršova 583, 588 13 Polná
Petr Mach Klíma, Na Podhoře 199, 588 13 Polná
Ivana Klímová, Na Podhoře 199, 588 13 Polná
Ondřej Raček, Zelená 6, 586 01 Jihlava
Jana Račková, Zelená 6, 586 01 Jihlava
Romana Milfaitová, Na Kopci 21, 586 01 Jihlava
Jitka Vítková, U Pekla 474, 588 13 Polná
Kamila Kubaštová, Tř.Legionářů 18, 586 01 Jihlava
Marcela Prokšová, Na Dolech 69, 586 01 Jihlava
Kateřina Kolářová, Na Kopci 16, 586 01 Jihlava
Pája Kolářová, Srázná 12, 586 01 Jihlava
Kamila Škrdlová, Tyršova 583, 588 13 Polná
Josef Panuška, Pávov 46, 586 01 Jihlava
Božena Vacková, U Jatek 1153, 588 13 Polná
Šárka Pospíchalová, Březinova 103, 586 01 Jihlava