V. běh – havířský

pořádá občanské sdružení „Jihlavský havířský průvod“, hospodářka: Ing. Hana Kolářová
Rohozná „Na Kuši“ 16. 8. – 26. 8. 2010 / V. běh – havířský