Lidé

O NÁS
Vedoucí, rodiče či spřízněné duše, organizátoři, umělci, učitelé, pedagogové volného času, kuchařky, údržbáři… Spolupodílíme se jako dobrovolníci především na letních táborech Rohozná, základna a dlouhodobá spolupráce se střediskem volného času TEMPO (dříve DDM) Polná , a jelikož nám to nestačí, scházíme se čím dál častěji při pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež po celý rok.

AKTIVITY
Již téměř dvacet let (NNO založena 1993 na tradici od roku 1981) vytváříme ojedinělý způsob mimoškolního vzdělávání svázaný právě s místem bývalé hájovny „Na Kuši” (Rohozná, okr. Jihlava). Během táborů si účastníci na bázi pedagogiky zážitku osvojují nejen pravidla žití v přírodě, ale formou her, tvořivých uměleckých dílen a divadelních akcí i jednotlivá velká témata světové kultury a historie (staří Slované, Keltové, Egypt, Řecko, Čína, Aztékové, Vikingové, Papuánci, Romové, Eskymáci, Afrika, Řím)

HOSTÉ
Tradičně zveme k besedám přední české vědce se vztahem k tématu celotáborové hry (navštívili nás např. Ing. Pavel Pavel, egyptolog Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc., astrofyzik Vladimír Wagner, cestovatel za přírodními národy Martin Jahoda, archeolog Doc. PhDr. Martin Gojda, Csc., etnomuzikolog PhDr. Vlastislav Matoušek a další…) V posledních letech se nám daří připojit k programu také koncertní událost příp. taneční workshop (např. romská kapela Cindži renta, IYASA ze Zimbabwe, tanečník Gianmarco Armellin z Itálie)

DĚTI A MLÁDEŽ
Do dnešního dne tu prožilo prázdniny tisíce šťastných lidí. Tábor zásadně ovlivňuje při výběru životních hodnot plní funkci socializační, prevencí řeší problémy s drogami či ochranou přírody atd. Víkendové zážitkové akce (survival pro mladistvé) pořádají členové našeho spolku již více jak 15 let, dosud vždy dobrovolně a bez nároků na finanční odměnu. Našimi tábory prošlo cca. 2500 dětí, mnozí s nezapomenutelnými zážitky. Pořádali jsme svépomocí country bály a tradiční tancovačky, akce ve veřejném prostoru (např. monumentální instalace egyptské pyramidy na jihlavském náměstí v r.1998), poslední realizovanou akcí (také mediálně sledovanou) byl podzimní tábor PODZIMÁK 2005 spojený na Čeřínku s Koncertem pro krajinu (na podporu jaderných alternativ a proti hlubinnému úložišti jaderného odpadu v lokalitě Rohozná).

MgA. Matěj Kolář (*1979)

performer, multimediální umělec a muzikant. Žije a pracuje v Jihlavě, prezentuje se sólově i se skupinou „Draga Banda“. Obdržel Krajské ocenění za práci s dětmi a mládeží. 15 let pedagogické praxe (Gymnázium Jihlava, VOŠG) Asistent v Atelieru Performance FaVU Brno, učil také Zvuk a hudbu na Grafické škole v Jihlavě.
hlavní vedoucí II.běhu

www.rohozna.net/matej

Petr OBI Oberreiter

Největší pamětník! Na tábory do Rohozné jezdí už od r. 1980. Po léta pracoval jako vedoucí turistického oddílu při DDM Polná, významný tvůrce řady specifických her a na Rohozné mj. také koordinátor výtvarných projektů s Mgr. Danou Kruntorádovou. Zakladatel Film studio POVIAM, volnočasového sdružení pro mládež – tvorba videa. Dlouholetý vedoucí II.běh
www.poviam.com

Pája
Mgr. Pavlína PÁJA Kolářová

Studovala obor pedagogika-sociální práce na Palackého univerzitě v Olomouci, pracovala jako vychovatelka v Dětském Domově Vranov u Brna, v současné době je vedoucí Centra primární prevence Vrakbar Jihlava. mj. praxe: Denní a týdenní pobyt mládeže (tělesně a mentálně postižené děti v Jihlavě), Oddělení péče o děti a mládež Jihlava, K-centrum Brno, Domov důchodců.
hospodářka II.běh
vrakbar.cz

kawi
Jindřich Kavina (*1992)

vystudoval Jihlavské gymnázium a filmovou produkci na UTB ve Zlíně. Na Tábory jezdní od svých 6 let a mnohdy ne jen na jeden běh. Poslední 3 roky připravuje havířský běh na Rohozné. Činý ve velkém množství kulturních programů a akcí nejen v Jihlavě a okolí.
vedoucí V. běh
havířský průvod

kawi
Mgr. Miloš Makovský (*1984)

Vystudoval obor učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ, ZUŠ na Katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad Labem, nyní je zde zaměstnán jako odborný asistent a pokračuje v doktorském studiu Teorie výtvarné výchovy. Od roku 2008 působí jako učitel výtvarného oboru na ZUŠ v Roudnici nad Labem. Kromě pedagogické činnosti působí jako redaktor a grafik Literárně-kulturního časopisu H_aluze (vydává H_aluze, o. s.).
vedoucí III. běh
www.h-aluze.cz

Pája
Mgr. Petr MACH Klíma

tajemník na radnici Města Polná
vedoucí II.běh

Miroslav Kuník ml. vedoucí I. běh
Cyril Kuba
hlavní vedoucí III.běh
Míra BUCKSTER Vater
vedoucí IV.běh
Mgr. Tomáš Klíma
ředitel střediska volného času TEMPO

AKTIVNÍ ČLENOVÉ SPOLKU:
Roman Bobek Koudela, Vít Kruntorád, Jan Bednář, Miloš Makovský, Přemysl Moravec, Miroslav Kuník ml., Tomáš Klíma, Ondra Kolář, Šárka Jarošová, Milan Tvrdík, Pavlína Pája Kolářová, Matěj Kolář, David Dittrich, Lukáš Colombo Wiesner, Klára Kuníková, Miloslav Yetti Krátký, Petra Krátká, Filip Krátký, Vojta Kelly Kavina, Jiřina Šabacká, Tereza Škrdlová, Petr Mach Klíma, Ivana Klímová, Ondřej Raček, Romana Milfaitová, Markéta Březková, Jitka Jituše Vítková, Marcela Prokšová, Kateřina Kolářová, Vojta Kolář, Josef Klokan Panuška, Božena Vacková, Lukáš Vavrda, Lída Čechová, Marcel Frei, Petra Jarošová, Martin Dvořák, Tomáš Bárta, Oliver Moravec, Matěj Vacek, Tomáš Vacek, Tereza Pešáková, Adam Melichar, Filip Kanswohl, Kamil Maleček, Martina Drápelová, Richard Holas, Jonáš Přibyl, Adam Kolář

PASIVNÍ ČLENOVÉ:
Bára Procházková, Kamila Škrdlová, Barbora Stenglová, Jiří Jonáš, Veronika Procházková, Karolína Tvrdá, Anička Kolářová, Bára Toufarová, Bára Švomová, Tomáš Procházka, Věra Procházková, Petr Zástěra, Šárka Pospíchalová, Jana Račková, Pavel a Hana Kislingerovi

ČESTNÍ ČLENOVÉ zasloužilí pamětníci, vážené poradní hlasy nestorů:
Vlasta Kruntorádová, Ing. Milan Medvěd Kolář, Dana Kuníková, Marie Machová

Přejít k navigační liště