Projekty

Jsme partneři projektu
ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOČINĚ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013291,
který je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Sekundárním cílem projektu je motivovat příjemce neformálního vzdělávání k využití nabídky těchto organizací a k posilování jejich kompetencí ve stejných tématech. Nástroje pro získávání těchto kompetencí budou především projektové dny v klubovně, mimo klubovnu a pravidelná klubová činnost.

Realizátor projektu: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.
Zahájení: 1. 9. 2019
Ukončení: 31. 8. 2022

plánované projekty:
2024 Stanové podsady a přístřeší tábora Rohozná / Fond Vysočinyvýběr v minulosti realizovaných projektů:
2023 Modernizace kuchyně tábora „Na Kuši“ / Fond Vysočiny
2022 Tři velké kulturní události „Na Kuši“ / Fond Vysočiny
2022 Otevřená přírodní zahrada „Na Kuši“ / Fond Vysočiny
2022 Obnova zázemí tábora Rohozná „Na Kuši“ / Fond Vysočiny
2021 Letní kempy Spolku KUŠ / MŠMT
2020 rozvoj Rohozné podpořila Grantem Perpedes nadace Agosto Foundation
2020 Maraton pro krajinu / Beltain / Víkend otevřených zahrad / Kraj Vysočina
2019 Přírodní zahrada „Na Kuši“ / Maraton pro krajinu / malé projekty KOUS Vysočina
2015 – 2018 Pesach / Město Polná
2016 Přírodní zahrada „Na Kuši“ / Kraj Vysočina
2016 Obnova inventáře a opravy zázemí tábora Rohozná „Na Kuši“ / Kraj Vysočina
2013 Duší na Kuši! celoroční aktivity pro děti a mládež / Kraj Vysočina
2012 Rohozná žije! / Kraj Vysočina
2011 ALE KUŠ! podpora celoroční činnosti / Kraj Vysočina
2009 Spolu / celoroční činnost s dětmi a mládeží Kraj Vysočina
1998 Egypt / Open Society Fund

Přejít k navigační liště