Táboření v Rohozné 1969

Vzhledem ke změnám v PO a situaci, která se vytvořila v naší republice, k současnému postavení pionýrských domů se dům v Polné nedopustil v krizovém období naší společnosti žádných přestupků. Dům reagoval pružně a zásadově na vzniklou situaci a tak stabilizoval svoje působení… Výnosem MŠ z 2. 7. 1968 o novém pojetí pionýrských domů a uveřejněním ve věstníku MŠ z 20. 5. 1969 bylo rozhodnuto, že domy pionýrů a mládeže budou přejmenovány na DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE.

Pokračovat ve čtení „Táboření v Rohozné 1969“
Přejít k navigační liště