Táboření v Rohozné 1969


Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/70510/virtual/www/domains/rohozna.net/wp-content/themes/rohozna/functions.php on line 145

Vzhledem ke změnám v PO a situaci, která se vytvořila v naší republice, k současnému postavení pionýrských domů se dům v Polné nedopustil v krizovém období naší společnosti žádných přestupků. Dům reagoval pružně a zásadově na vzniklou situaci a tak stabilizoval svoje působení… Výnosem MŠ z 2. 7. 1968 o novém pojetí pionýrských domů a uveřejněním ve věstníku MŠ z 20. 5. 1969 bylo rozhodnuto, že domy pionýrů a mládeže budou přejmenovány na DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE.


Táboření v Rohozné bylo zajištěno takto:
I. běh od 30. června do 11. července – 92 dětí
II. běh od 11. do 22. července
– brigádnický tábor 16 dětí
Dále se brigádnické pomoci zúčastnil:
Jadrný Aleš s rodinou
Filipenský Otomar s rodinou
Maštera Karel s rodinou
Brož Antonín s rodinou
Jambor Jaroslav s rodinou
Matula Otto
Polívka Ladislav
Vítek Josef
vedoucí tábora a hospodář Brož Antonín
zdravotnice Vebrová Jaroslava, Filipenská Marie
kuchařky Řeháková Antonie, Staníková Anna
vedoucí oddílů Kocandová Vladislava, Brožová Jaroslava ml., Tobolková Emilie, Vlach Stanislav, Jeklová Ivana, Bačová Alena, Singerová Božena, Matula Otto

Přesto, že byla činnost domu o prázdninách stížena tím, že s. Červenková Marie nastoupila mateřskou dovolenou, lze ji hodnotit v porovnání k předcházejícím rokům jako jednu z nejúspěšnějších.

Velmi dobrá byla spolupráce se SRPŠ, DM a polenskými závody při zajišťování tábora. Z pobytu v Rohozné byl natočen 16mm FILM – barevný, který byl nazván „SETKÁNÍ S INDIÁNEM

Při přípravě tábořiště a v průběhu táboření bylo odpracováno 1.080 brigádnických hodin. Byla odbourána stará zeď u jídelny, zhotovena přípojka elektrického proudu zemním kabelem, mostek pro přechod koryta potoka a úprava okolí tábořiště.

materiál zpracoval: Brož Antonín
zapsala: Melicharová Jaroslava

Napsat komentář