Adaptační kurz „Indiáni“

Na indiánském scelovacím kurzu měly děti jako hlavní úkol hledat, co komu jde nejlépe, zapisovat mu během kurzu k jeho jménu a po kurzu si děti na základě těchto zápisků vymýšleli svoje indiánské jméno na celý rok.
Rohozná „Na Kuši“ 6. – 8. 9. 2017

Měly příjít na to, že nemusí umět všechno samy, ale celý „kmen“ toho umí hodně a může si vzájemně pomáhat. Dále jsme se snažili více přiblížit přírodě – zkoušeli jsme čistit zuby solí, chutnali jsme bylinky, vařili jsme ze sezónních druhů ovoce a zeleniny a jedli dnes už netypická přirozená jídla, ráno jsme zdravili slunce a běhali bosí. Naučili jsme se indiánskou píseň „Jsme jedno nekonečné slunce“ – „Kiuwate …“, kterou děti milují dodnes. Hráli jsme na různé hudební nástroje a vyráběli si vlastní, tancovali indiánské tance. Užili jsme si tee-pee, stříleli z luku, učili se zapalovat bezpečně oheň a manipulovat s ním.

Děti ze ZŠ Dobronín (2.ročník) vedla Eva Pospíchalová

www.eva-pospichalova.cz
https://www.facebook.com/IntuitivneSDetmi/

Napsat komentář