Adaptační kurz „Mimoňové“

Scelovací kurz Mimoňové byl motivován animovanou pohádkou dle výběru třídy. Děti na kurzu kromě aktivit na spolupráci a vzájemné prohlubování vzájemných vztahů okoukli nové učivo 3. třídy
Rohozná „Na Kuši“ 12. – 14. 9. 2018

– vyjmenovaná zvířata, měřili metrem, seznámily se s kompasem, se kterým se ve škole následně půl roku učily pracovat, pozorovaly život ve vodě, zahrály si rybí divadélko, začaly plánovat herní odpoledne ve škole pro rodiče, povídaly si o emocích u Mimoňů, navštívily kozí farmu a užily si i společný volný čas.

Děti ze ZŠ Dobronín (3.ročník) vedla Eva Pospíchalová

www.eva-pospichalova.cz
https://www.facebook.com/IntuitivneSDetmi/

Napsat komentář