Tajemství větrného údolí

Pojeďte za námi do Větrného údolí. Je tu vážně zábava: chce se Vám mečovat, malovat si, vyrábět, běhat nebo se jen tak válet? To všechno milujeme. Jen kdyby tu nebyla ta jedovatá, nanejvýš nebezpečná a zkrátka zatrolená Pustina. Rozšiřuje se každým dnem. Pomozte nám ji, prosím, zastavit!
Rohozná „Na Kuši“ 21. 7. – 1. 8. 2019 / III. běh vede Cyril Kuba


Tábor Tajemství Větrného údolí je volně inspirován animovaným filmem Naušika z Větrného údolí. Tento film, stejně jako spousta dalších od režiséra Hajao Mijazakiho (např. Princezna Mononoka, Cesta do fantazie), má silné ekologické poselství na pozadí fiktivního fantasktního světa.

Ve filmovém i táborovém příběhu se vypravíme do Větrného údolí. Jednoho z mála míst na Zemi, kam ještě nedosáhla Pustina. Děti i jejich vedoucí (členové význačných šlechtických rodů) postupně objevují Větrné údolí a jeho přilehlé okolí. Snaží se vyzískat další suroviny a nerostné bohatství pro rozkvět svého života. Ale postupem času zjišťují, že čím více si berou, tím blíže k jejich obydlí se rozléhá Pustina.

Pustina v našem příběhu je poušť, pohlcující vše živé, následovaná mohutnými pralesy, které jsou obývané obřím hmyzem. Především brouky zvanými Ohmu. Jednoho dne dostoupí Pustina i našich obydlí a obyvatelům Větrného údolí nezbývá, než zkusit s pustinou bojovat. Tento pokus je bohužel neúspěšný. Naštěstí se jim za pomoci princezny Naušiky podaří zjistit, že Pustina a kořeny pralesa slouží k regeneraci zničené Země a i s brouky Ohmu se dá žít v míru. S tímto zjištěním náš táborový příběh končí.

Jak je již z příběhu zřejmé, jde nám o to dětem hravou formou vysvětlit, že se musíme snažit žít s naší Zemí v souladu. Ekologické krize už nejsou jenom problémem sci-fi filmů a literatury, ale běžnou problematikou našich životů. Děti se doví něco o Taxonomii (vědní obor zabývající se klasifikací rostlin a živočichů), dozví se něco o životě hmyzu. Zároveň využijeme toho, že autorem filmu je Japonec a ukážeme si něco z japonských zvyků a termínů.

A mimo to se děti naučí spolupráci v kolektivu napříč různými věkovými skupinami (v každém oddíle jsou zastoupeny děti od prvních až do devátých tříd) a  různé tábornické dovednosti (táborová abeceda, morseovka, ruzné šifry, čtení map). Naučíme se známé i neznámé písně, procvičíme rukodělnou činnost, zahrajeme divadlo a hlavně si najdeme nové kamarády a kamarádky, případně utužíme stará přátelství.

Letošní tábor nás zavedl do Větrného údolí. Jednoho z mála míst, které je díky svému umístění chráněno před okolní Pustinou. Seznámili jsme se zdejšími obyvateli (především princeznou Naušikou), následně jsme začali zjišťovat jak údolí ochránit proti rozšiřující se Pustině. 

Vyzkoušeli jsme všechno možné, abychom nakonec zjistili, že se Pustině nelze bránit, ale je potřeba naučit se s ní žít. Je to dáno tím, že sama Pustina pomáhá regenerovat mrtvou krajinu, kterou v dřívějších dobách lidstvo zničilo. A právě snaha naučit se respektovat okolní krajinu i celou Zemi je to, co jsme se malým táborníkům snažili předat.

A na závěr mi nezbývá než poděkovat všem, kdo se na zdárném průběhu tábora podíleli. Ať už je to skupina nejlepších vedoucích a instruktorů, tak holkám, které se starají o naše syté žaludky a pevné zdraví. A v neposlední řadě jednotlivým účastníkům za to, že s námi na tábory jezdí a dávají našemu úsilí smysl.

Cyril Kuba – hlavní vedoucí

Napsat komentář