Stavění tábora, jak ještě nikdy!

Vyhlašujeme velké dobrovolnicky-nevolnické STAVĚNÍ TÁBORA! Život už nikdy nebude jako před koronavirem, tábor na Rohozné už nikdy nebude jako před čističkou 🙂 přijeďte to zkontrolovat a poponést nějakou tu podlážku, plachtu nebo teepee tyč. Jídlo, pití, wellness masáže budou samozřejmě k dispozici ZDARMA!
Rohozná „Na Kuši“ 19. – 20. 6. 2020

Projektový den „Stavění jako nikdy“ probíhal na táborové základně Rohozná jako praktický workshop s architektem Vojtěchem Teclem a umělkyní Terezou Brussmannovou. Účastnilo se jej 20 účastníků. Účastnická skupina dětí a mládeže je partou dobrovolníků, pomáhajících jako instruktoři a vedoucí s organizací našich letních táborů. Přítomní měli podle svých návrhů nově a úplně jinak postavit tábořiště (práce s prostorem, hmotou, tvarem, světlem)… dopravu řešili dospělí účastníci svým vozem, Matěj Vacek na motorce, nezletilci se vezli buď linkovým autobusem do Rohozné, nebo v dodávce spolupracujícího střediska volného času Tempo.

Po prvotní nervozitě (deštivé počasí) jsme začali horlivě tvořit plány na nové uskupení táborových podsadových stanů. Účastníci po konzultaci s odborníkem měli vytvořit několik návrhů prostorového uspořádání. Ve fázi příprav vznikla brožurka několikerých variant. V úvodu projektového dne byly tyto plány představeny stavitelům a během 4 hodin došlo na praktickou realizaci varianty „Stínadla“. Někteří se chopili vůdčí role, řízení dobrovlníků, jiní nosili nebo otáčeli konstrukcemi. Vzniklo pestré hřiště – úplný novotvar „stanové městečko“ s uličkami a náměstíčky.

Spolupráce s architektem vnáší do naší činnosti naprosto nové obzory. Prostor sám utváří nové úrovně myšlení i jednání. Skupina se na novém úkolu úžasně propojila. Byli jsme nuceni komunikovat novými způsoby a tato nová aktivita vlastně ovlivnila průběh všech letních táborů 2020.

Projektový den jsme hodnotili o týden později na schůzi všech hlavních vedoucích a hospodářek letních táborů. Dopady změněného prostorového uspořádání budeme vyhodnocovat celé léto. Většina účastníků změnu hodnotí pozitivně, kolegové jsou překvapeni, jak mnoho nás ovlivňuje prostředí, ve kterém s dětmi pracujeme.

I když bychom určitě mohli makáče platit, věříme, že se nás zase sejde aspoň 5 z každého běhu a naše práce ušetří třeba 20.000,- na horší časy. II.běh pod novým vedením Milana Tvrdíka si tam např. dává sraz) pátek odpoledne a sobota celý den – kdo se ozvete, může Vás tam i zpátky auto TEMPA dovézt!

Napsat komentář