Vesmírný Odysseus 2. Hvězdná brána


Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/70510/virtual/www/domains/rohozna.net/wp-content/themes/rohozna/functions.php on line 145

Od doby, kdy byl na Zemi otevřen meziplanetárni portál Hvězdná brána, uplynul již rok. Pouze díky němu se nám podařilo odvrátit hrozící zánik celé naší civilizace. Když se však zdálo,že naše planeta začne opět vzkvétat, objevil se nový nepřítel, kterému budeme muset čelit…
Rohozná „Na Kuši“ 3. 8. – 12. 8. 2020 / IV. běh vede Tomáš „Obo“ ObořilShrnutí tábora IV. Běh

Na našem běhu jsme se v letošním roce rozhodli tématicky navázat na loňský příběh, a tak na děti čekala 10 denní celotáborová hra na téma Vesmírný Odysseus 2: Hvězdná brána.

Hned na úvod tábora nás čekala nepříjemnost v podobě průtrže mračen ve chvíli, kdy jsme zrovna přebírali děti od rodičů u autobusu a potom následně i po příjezdu na Rohoznou. Každý, kdo zažil déšť při střídání běhů ví, že to je nepříjemné a náročné, takže jsme velice ocenili, že jsme si v letošním roce mohli na táboře vše vybalit a přichystat už o den dříve. Hodně nám to „deštivý“ příjezd usnadnilo. Rád bych proto na tomto místě zmínil, že jsme se napříč dospělým osazenstvem našeho běhu shodli, že to byla užitečná věc a určitě bychom byli pro, aby se tento jednodenní rozestup mezi běhy zachoval.

Teď už ale k samotnému táboru. První dva dny nám téměř komplet propršely, takže jsme jeli v nouzovém režimu. Při tom jsme si vyzkoušeli, že oddrenážování plochy pod stany je uděláno dobře, louží bylo minimum a těch pár, co se udělalo, tak rychle zmizelo. Potom se naštěstí počasí umoudřilo a po zbytek tábora jsme měli hezky. Ocenil bych proto možnost chodit se koupat do nového rybníčku kousek za táborem, snad to bude možné i v dalších letech.

Velikou radost nám letos udělalo, že se na našem běhu po mnoha letech neukázala hygiena 🙂 Namísto toho nás navštívila novinářka z Jihlavských listů, aby o nás udělala reportáž do prázdninové přílohy o letních táborech. Strávila s námi několik hodin, povídala si s dětmi, udělala spoustu fotek a výsledná reportáž vyšla v Jihlavských listech před několika dny (viz příloha této zprávy).

Co se nám daří každým rokem zlepšovat, jsou scénky a kostýmy, ty byly letos opravdu povedené a chtěl bych všechny, co se na jejich přípravě a výrobě podíleli, pochválit. Díky scénkám se nám daří dětem více přiblížit téma a také lépe pronikají do děje.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce byly zakázané návštěvy, vytvořili jsme na Facebooku uzavřenou skupinu pro rodiče, kam jsme jim každý den dávali fotografie, videa a písemný report o denním programu. Tato aktivita měla velice pozitivní ohlas! Rodiče byli nadšení, že vidí, co se na táboře děje a návštěva na táboře jim vůbec nechyběla. Děti zároveň nebyly rozhozené z návštěvy rodičů a nestýskaly si a také nebyl narušen táborový program tak, jak tomu bývalo při návštěvním dnu. Po této kladné zkušenosti bychom v tomto režimu chtěli pokračovat i příštích letech.

Podle reakcí drtivé většiny dětí věřím, že se jim tábor líbil, ze strany rodičů se k nám donesly také pouze samé pozitivní reakce a my, dospělý personál, jsme si tábor také užili a už se těšíme na příští léto.

Za IV. běh hlavní vedoucí OBO

článek
reportáž o táboře, Jihlavské Listy 18. 8. 2020

Napsat komentář