Holky a kluci od bobří řeky

Program budou tvořit hry, výlety a tvůrčí činnosti zaměřené na komunikaci a navazování vztahů v týmu, dále se budeme soustředit na základní principy ochrany přírody.
Polná a okolní příroda, s jedním přespáním venku 18. – 22. 8. 2021 / příměstský letní kemp

Vedou Šárka a Petra Jarošovy
Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Program jednotlivých dní:

STŘEDA 18. 8. 2021 (8:00 – 16:00)
První den tábora jsme věnovali seznamování, poznávání se, navazování vztahů a organizačním informacím. S dětmi jsme si zahráli několik seznamovacích her, kde se děti navzájem poznali. Poté jsme probrali bezpečnost, chování ve městě a přírodě. Zařadili jsme také kontaktní hry, abychom odstranili bariéry a ostýchavost.

ČTVRTEK 19. 8. 2021 (8:00 – 16:00)
Druhý den jsme se soustředili na práci v týmu a základy ochrany lesů. Dopolední blok se sestával icebreakerů, dále jsme děti rozdělili do dvou týmů, ve kterém spolupracovali celý den. Následoval připravený kvíz o stromech a přírodě. Po kvízu jsme s dětmi probírali problematiku ochrany přírody, důležitost lesů a stromů pro krajinu a základy toho, co my můžeme udělat pro zlepšení životního prostředí. Odpoledne jsme hráli pohybové hry na zvýšení spolupráce a důvěry v týmu.

PÁTEK 20. 8. 2021 (8:00 – 17:30)
V pátek jsme jeli na celodenní výlet do Havlíčkova Brodu, na prohlídku muzea a naučné stezky. V muzeu jsme navštívili výstavu Creaks, která se soustředila na umění ve hře. Po obědě jsme se vydali na naučnou stezku Budoucnost, kde jsme se poučili o životě v rybnících o ochraně přírody.               

SOBOTA 21. 8. 2021 (10:00 – 23:00)
Čtvrtý den jsme pojali jako výpravu do přírody i s přespáním venku pod širákem. Soustředili jsme se na táborové dovednosti, rozvíjení vztahu k přírodě a prohloubení důvěry. Cestou na místo spaní jsme prošli naučnou Pojmannovu stezku o okolní přírodě. S dětmi jsme připravili tábořiště (uklidili odpadky, připravili opíkáky, rozdělali oheň, uvařili polévku, připravili místo na spaní a přístřešky z přírodních materiálů). Mezitím jsme vozili děti na člunu po rybníku. Hráli jsme hru na zadržování vody v krajině a následně s dětmi diskutovali její důležitost. Večer děti napsali svému budoucímu já. Na závěr jsme dětem přichystali krátkou stezku odvahy po svíčkách.

NEDĚLE 22. 8. 2021 (6:00 – 11:00)
V neděli jsme uklidili tábořiště, zhodnotili celý tábor, rozloučili se a došli zpět do města.

Cílové rozvíjené kompetence:
ochrana životního prostředí, komunikace a důvěra v týmu, tábornické dovednosti

Napsat komentář