Letní kempy 2021

Úplná novinka! O prázdninách 2021 pro Vás připravujeme jako kompenzaci té bláznivé on-line-výukové doby nové příměstské, putovní a pobytové letní kempy. Mají přinést osvěžení, víc pohybu, setkávání s kamarády, oprášení zanedbaných vědomostí a získání nových zkušeností.
Na různých místech republiky 1. 7. – 31. 8. 2021

Přes hory a lesy
příměstský, Jihlava a okolí / Dům Gustava Mahlera

Pěší výletování, poznávání bylin, zábavné hry, neznámá místa, koupání, VIP zvířátkování a spousta dalších skvělých zážitků. Prostřednictvím aktivit, přednášek a her poskytneme účastníkům obnovu sociálních vazeb, rozšíříme základní znalosti z biologie (ZOO), dějepisu, zeměpisu a podpoříme zdravý životní styl dětí, spolupráci v týmu i ducha jednotlivce. Jedno přespání v přírodě.
2. – 6. 7. vedou Filip Krátký, Aneta Krátká, Anna Kolářová a Josef Panuška

Výletové deskohraní
příměstský, Jihlava a okolí
Výlety a naučnými aktivitami chceme dětem vynahradit hodiny strávené před počítačem. Účastník získá nové znalosti z oblasti deskových her, dokáže aplikovat nové strategie a užije si sociálních kontaktů se svými vrstevníky.
26. – 30. 7. vedou Kamil Maleček a Adam Kolář

Podřípské hraní
příměstský, Dolní Beřkovice (Mělník)
Cílem kempu bude co největší měrou dětem nahradit chybějící kontakty s kamarády. Společně zažijeme hodně legrace v přírodě, zahrajeme si spoustu her, uvaříme si lahodný oběd na ohni. Uděláme si výlety a poznáme okolí. Strávíme společný čas plný zážitků a dobrodružství.
2.- 6. 8. 2021 vedou Milan Tvrdík a Vlasta Tvrdíková

Putovní cestovatelé
příměstský, Polná a okolí / sál zámku
Letní výletování. Pět dní, pět zajímavých míst a jedna skvělá příležitost se podívat někam, kde to třeba ještě neznáme a užít si tak týden jinak, než jsme byli nucení po celý rok zavření doma u obrazovek.
9. – 13. 8. vedou Tomáš Bárta, Adam Melichar a Markéta Brabcová

Holky a kluci od bobří řeky

příměstský, Polná a především okolní příroda (s jedním přespáním venku)
Program budou tvořit hry, výlety a tvůrčí činnosti zaměřené na komunikaci a navazování vztahů v týmu, dále se budeme soustředit na základní principy ochrany přírody.
18. – 22. 8. vedou Šárka a Petra Jarošovy, Martin Dvořák

Kempování na Trojmezí
pobytový, kemp Kristýna (Liberec)
Kempování ve stanech v malebném kempu Kristýna nedaleko Liberce. Společně zažijeme hodně legrace v přírodě, zahrajeme si spoustu her. Naučíme se vařit jídlo na ohni, uděláme si výlety a poznáme okolí kempu, který se nachází nedaleko Trojmezí hranic ČR-PL-DE.
20.- 24. 8. vedou Milan Tvrdík a Martin Šlajsna

Lovci zvuků
příměstský, Jihlava a okolí / Dům Gustava Mahlera
Terénní nahrávání, výpravy do zvukových krajin, bytí v hudbě a tvorba primitivních nástrojů, společné zvukohraní, vaření i sváření hudby, muzicírování a hlučení. Byl by dnes mladý Mahler DJ nebo producent? Účastníci poznají historii místa, zažijí pohodu při společném koupání v hudbě, ocení nutnost pohybu jako zdravý způsob bytí ve světě.
26. – 30. 8. vede MgA. Matěj Kolář ve spolupráci s Domem Gustava Mahlera (Brána Jihlavy, p.o.)

Tématické okruhy:

  • socializace: vytvoření ideálního prostředí 
  • sportovní vyžití: hry známé i neznámé
  • kritické myšlení: vytvoření situací pro kritické myšlení
  • příroda: poznání Země 
  • silné stránky: objevení silných stránek jednotlivce

Napsat komentář