Novoroční oběd na Čerťáku

Jak na Nový rok, tak po celý rok! Vydejte se do nového desetiletí 21. st. aktivním turistickým výstupem na mýty opředený kopec nad Rohoznou. Mezi poledním a 13h budeme na nejvyšším bodu „lokality Hrádek“ vařit tábornickou čočkovou polívku a opékat buřty proti stavbě hlubinného úložiště.
Čertův Hrádek 1. 1. 2021 od 12h / vede Matěj Kolář

Na vrcholu jsme se setkali se skupinou aktivních Cerekváků ze spolku Ročtoč Kolektiv. Trochu jsem se ostýchali se přibližovat, tak jsme ohřívali čočkovou na ohni pod skalou. Vysílali jsme živě on-line vysílání přes facebook termíny plánovaných táborů 2021.


Ale do projektu ze šablon tento projektový den nesmíme zařadit, protože je oficiálně veškerá činnost spolků zmražena protiepidemickými opatřeními…

Napsat komentář