Předpečení + Baristický kurz

Pohodový (možná už sněhový) víkend na Rohozné. Přijeď se nabít novou energií, pokecat s kamarády, ohřát se u ohně, zahrát si hry, promrznout na kost, posedět na boudách a spoustu dalších zábavných věcí.
Rohozná „Na Kuši“ 26. – 28. 11. 2021 vede Filip Krátký / II. běh

Dejte to prosím i do povědomí těch, kteří nejsou ve skupině spolku KUŠ Díky 😁
POZOR!!! Exkluzivně se koná od soboty do neděle Baristický kurz pod vedením Jihlavou proslulého baristy Olivera Moravce. Přijeď a nauč se dělat dokonalou kávu jako profesionál z VŠCHT. PS: V neděli se v Prdíkově peci u ohniště peče vánoční cukroví a volí se táborové téma na 2. běh. (Každý účastník má svůj hlas)
Bezinfekčnost s sebou!! 

V sobotu 27. listopadu proběhl u nás Na Kuši první ročník projektu Připrav si kávu – kdekoli. Přípravou kávy nás provázel především Oliver Moravec, který nás dopoledne naučil obsluhovat mlýnek na kávu, pákový kávovar, a nakonec jsme se všichni pokusili o latte art, tedy kreslení obrázků mlékem do kávy. Řekněme si to upřímně, trochu praxe by to ještě chtělo. Odpoledne jsme vyrazili na procházku do okolních lesů, kde jsme si vyzkoušeli alternativní způsoby přípravy kávy, a to drip V60, aeropress a kalitu.
Následující den, první adventní neděli, jsme tradičně, již jedenáctým rokem, pekli cukroví ve venkovní „Prdíkově peci“ a volili téma druhého běhu, zároveň jsme tak přivítali první sníh – stihlo se běžkovat, bobovat, sáňkovat, koulovat, někteří odvážlivci se vykoupali v rybníku a někteří se zahřáli punčem u posledního kušáckého táboráku roku 2021.

Tereza Pešáková

                                                                                                                                             

Náš spolek drží pohromadě díky místu „Na Kuši“. I když během školního roku realizujeme také další pedagogické aktivity, v SVČ Tempo nebo na školách a dalších místech, Rohozná je symbolem propojení s komunitou táborníků. Proto se právě tam jezdí s oblibou pro nové zkušenosti.

První ročník projekt „Připrav si kávu – kdekoli“ vyplynul přirozeně ze spolupráce s kavárnou Art Coffee, kde se pravidelně konají schůzky našeho spolku. Na první adventní neděli jsme svolali zájemce a nabídli jim interaktivní učení pod vedením odborníka z praxe.

K organizaci se tentokrát uvolil čerstvý tým mládeže, který měl koordinační schůzku v Praze. Odborník měl předem zajisti potřebné nákupy materiálu. Koordinátor projektového dne – Tereza se ještě ujišťovala dotazy na předsedu a na zhodnocení připravila zápis.

Účastnická skupina se skládá z mládeže pravidelně připravující naše letní tábory a také příznivci navštěvující jednorázové akce. Při této příležitosti se ale objevili další zájemci z řad bývalých členů spolku a veřejnosti, kteří si přijeli na naše pozvání užít krásný adventní den plný kávy a cukroví.

Společné učení se přípravy kávy na pákovém stroji, plus další alternativní způsoby a latte art. Účastníci aktivně kladli dotazy, měli možnost si vyzkoušet praktickou obsluhu profesionálního stroje a alternativních způsobů přípravy kávy. Ve skupinách vytvářeli výukový poster – kdo jsou největší producenti kávy, přehled druhů a způsobů mletí a přípravy kávy.

Den samozřejmě začínal připravenou ranní kávou odborníkem. Oba odborníci z praxe pracují jako baristé ve vyhlášené jihlavské kavárně. U snídaně odborník přednášel o historii kávy a její kultuře, spontánně proběhla také diskuze o biogenních účincích kávy a kofeinu. Po krátké pauze nás školitel seznámil s pákovým kávovarem a mlýnkem. Odborník z praxe dále komentoval jednotlivé úkony při přípravě kávy, odpovídal na otázky účastníků. Dále jsme se věnovali nastavení mlýnku na adekvátní hrubost a kvantitu pro přípravu ideálního espressa. Každý si zkusil nastavit mlýnek. V odpoledních hodinách nám odborník z praxe osvětlil techniky latte artu. Za soumraku jsme vyrazili do přírody a zkoušeli si na různých místech přípravu kávy alternativními způsoby – drip V60, aeropress a kalita.

Role účastníků:

  • Vyslechnutí odborné přednášky o kávě.
  • Osvojení si základních baristických technik – obsluha kávovarů + mlýnku.
  • Vyzkoušení si technik latte artu.
  • Ověří si, že kvalitní káva se dá připravit například i v lese.

Role našeho pedagoga volného času:

  • Uvítání, zahájení projektového dne, pozvání k aktivní účasti
  • Pomoc při organizaci během projektového dne

Role odborníka z praxe:

  • Přednáška o kávě
  • Uvedení přímých pracovních postupů při práci s kávovarem a mlýnkem

Následný workshop – obsluha pákového kávovaru a mlýnku, šlehání mléka a tvorba latte art

Splněným cílem bylo vylákat mládež z města na kávový sedánek do lesa. Při té příležitosti se mj. naučili ovládat profesionální stroj a vyslechli detailní přednášku o chemickém složení a povzbudivých účincích kávy.

Spolupráce s odborníkem byla vynikající, přednáška byla velice zajímavá a vyvrbila se v kvalitní diskuzi. Odborník nechal všem dostatek prostoru pro vyzkoušení si praktických dovedností – mletí správné hrubosti kávy, udělání espresa, šlehání mléka a následně kreslení pomocí tohoto našlehaného mléka do kávy. Při přípravách alternativních způsobů byl školitel velice obětavý a nezastavily ho ani nehostinné přírodní podmínky. Společně jsme se shodli, že pro nás byl kurz velice přínosný.

Role našeho pedagoga volného času:

  • Vyhodnocení aktivity – vedení reflexe
  • Zpracování výsledků a prezentace výsledků našemu spolku

Vyhodnocení praktického workshopu, degustace a příprava kávy: Nebát se realizovat bláznivé nápady, přinést účastníkům každý kousek toho, čím se zabýváme v běžném všedním životě a nehrát si s nimi jen na fantazii.

Aktivitu jsme hodnotili na následující schůzi Spolku Kuš 8. 12. 2021 v Polné. Kolegové se zajímali o průběh kurzu, a tak jsme se přirozeně začali bavit o zkušenostech a vědomostech získaných na projektovém dnu. Následnou diskuzí jsme došli k závěru, že bychom na naši základnu mohli pořídit pákový kávovar. Přípravu kávy považujeme za jistý kulturní rituál, který napomáhá k duševní pohodě. Během konání letních akcí chceme dobře nakládat s naší energií a požívání kvalitní kávy nás může povzbudit.

Napsat komentář