Staré řecké báje a pověsti

Tradiční tábor jihlavských havířů a jejich přátel (pronájem pro Jihlavský havířský průvod z.s.)
Rohozná „Na Kuši“ 17. – 30. 8. 2022 / V. běh vede Ing. Milan „Medvěd“ Kolář

Napsat komentář