Kurz: Strategické a simulační hry

Na vlastní kůži si vyzkoušíme banku několika didaktických her pro rozvoj environmentálního myšlení. Programová inspirace na tábory i akce. Zkušený lektor Tomáš Brabenec pracoval dlouho pro Chaloupky, nyní po přesídlení do severních Čech kope za středisko ekologické výchovy SEVER…
Rohozná „Na Kuši“ 26. 11. 2022 / vede Tomáš Brabenec

kurz: „Didaktické hry pro rozvoj environmentálního myšlení“
Na této dílně se zaměřujeme nejen teoreticky na význam a uplatnění strategických a simulačních her ve výuce, ale prakticky si předvedeme ukázky časově náročnějších strategických her a hry s kratší časovou dotací předvedeme v celém rozsahu. Tento typ výuky je vhodný především pro 7. – 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Ale neopomeneme ani drobnější hry či ukázky simulací pro první stupně ZŠ. Program lektorují zkušení lektoři a autoři mnoha simulačních her, které využíváme při pobytových programech.
Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé a pedagogové volného času.
Zaměření: globální témata, ekologická výchova a sociální vztahy.

Napsat komentář