Occupy Čerťák na Den proti úložišti

Akční intervence v prostoru přírodní památky nebo prostě být jen tak na vrcholu Čertova Hrádku od poledne až do rána! Výzva je pořádána pod záštitou Platformy proti úložišti v rámci celorepublikové akce „Den proti úložišti 2024“.
Čertův Hrádek 20. – 21. 4. 2024Prvně se setkáme na cestě z Cerekve do Rohozné, kde se budou píct horké brambory…

Mapka níže ukazuje plán, kde chce SÚRAO první hydrogeologické vrty o hloubce 100m (náš tábor je v těsném sousedství čísla 3) – nikdo nás neupozornil na případný střet zájmu, nebo úskalí bezpečného pohybu po lese.

Obce a spolky z lokality Čertův Hrádek vás zvou na protestní setkání proti budování hlubinného úložiště jaderného odpadu. Na Jihlavsku pod Čeřínkem, v lokalitě (Čertův) Hrádek se bude konat happening v místě plánovaného povrchového areálu u Dolní Cerekve se symbolickým přehazováním horkých brambor a poté do noci „tvořivá intervence“ na vrcholu Čertova Hrádku pod názvem Occupy Čerťák.

Myšlenková východiska: Užijme si čistou přírodu Vysočiny, dokud to jde. Protestujme proti megalomanské důlní činnosti tím nejpřirozenějším způsobem bytí v místě jejího plánu. Obydleme opuštěný vrch, který dal název naší lokalitě Hrádek. Můžeme jen tak dlít, povídat, vařit, zpívat, rozjímat nebo křičet. Široko daleko nás nikdo neuslyší! Konání jednotlivců na vlastní zodpovědnost a nebezpečí transformativního zážitku! 

ChatGPT3.5
Akční tvořivá intervence je termín používaný v umění a aktivismu k popisu akcí, které jsou prováděny v reálném čase a prostoru s cílem vyvolat změnu, vyjádřit názor nebo zapojit diváky do interakce s uměním nebo danou situací. Tato forma umění často kombinuje prvky performance, instalace, aktivismu a participativního umění.

Představte si například umělce, který provádí veřejnou intervenci na ulici, kde vytvoří dočasnou instalaci nebo provádí akci, která upoutá pozornost kolemjdoucích a vyvolává diskusi o daném tématu. Může to být také aktivistická akce, která je založena na uměleckém vyjádření a která se snaží oslovit veřejnost a upozornit na určitou problematiku.

Akční tvořivé intervence jsou často provokativní a nekonvenční a mohou se odehrávat v různých prostředích, od veřejných prostranství a galerií po sociální média a digitální platformy. Jejich cílem je aktivovat diváky, vyvolat reakci a podnítit změnu prostřednictvím uměleckého vyjádření a interakce.

Napsat komentář