Jan Tonda Půlpán

pračlověčí lektor a experimentální archeolog
2018 Maorové
https://www.facebook.com/jan.t.pulpan

Učil nás jak rozdělávat oheň třením dřev, křesáním kameny i ocílkou. Po přednášce o pravěkém odívání následoval příklad jak umotat vlákno z čerstvých kopřiv…

Provázek z kopřivy?
Provázek z kopřivy?
Jan Tonda Půlpán

Napsat komentář