DAME LOMBARDE

2019 Velká francouzská revoluce

hudba: středověká balada
český text:
Matěj
opakuje se každý verš – podobně jako naše Mezi horami

                   Dm                          C                          Dm
„Zmírám touhou, krásná paní, buď jen mou!“
                   Dm                          C                          Dm
„Zmírám touhou, krásná paní, buď jen mou!“
             Dm                                                       Am           
“ Ó to né, vždyť muži svému jsem ženou…“
             Dm                                C     Am         Dm
“ Ó to né, vždyť muži svému jsem ženou…“

„Chotě svého přec se můžeš lehce zbýt“ 
„Ach, kterak by to bylo možno uchopit?“

„Zahradou se keřem plazí malý had,
hadí hlavu sušit musíš, do hmoždíře dát.

Drobný prášek v černé víno vysypat,
a podati ho choti svému než půjde spát.“

S velkou žízní z lovu domů se navrátil:
„Lombardská paní podej vína, rád bych pil!“

„Odkud vzal se divný kal ve víně tom?“
„Byla bouře a to víno zkalil hrom.“

Hošík, co spal v kolébce se probudil:
„Nepij otče, nápoj by tě zahubil!“

„Lombardská paní, víno chci, abys teď pila!
jak první kapku okusí, barvu změnila:

„Co chcete po mně, nemám žízeň, nač mám pít?“
„Při tomto meči přísahám, tak to musí být!“

„I bez meče, i bez přísah to činím kvůli vám,
pro lásku k francouzskému králi umírám!“

Napsat komentář