Léto na Rohozné 1968

Od 18. do 21. června se uskutečnil v rámci školních výletů pobyt v přírodě se stanováním a vařením v Rohozné v počtu 56 žáků s třídním učitelem s. Kosem a s. Horálkem. Tohoto pobytu se též účastnili pracovníci MDPM, bylo jej využito pro přípravu tábořiště na prázdninovou činnost a úpravu okolí hájovny.

Od 1. do 22. července se ve dvou turnusech vystřídalo 38 dětí a 6 vedoucích včetně kuchařek.
V dopoledním programu děti prováděly různé práce na úpravě objektu a odpolední program byl zaměřen na rekreaci a odpočinek.
vedoucí tábora Brož Antonín
hospodářka Červenková Marie
zdravotnice Vebrová Jaroslava
kuchařky Řeháková Antonie, Staníková Anna
vedoucí oddílu Matulová Jaroslava, Brožová Jaroslava ml., Matula Otto

Od 22. do 26. července bylo ve spolupráci se SRPŠ uspořádáno společné táboření dětí a rodičů v počtu 22, kteří zde v rámci své dovolené brigádnicky pracovali. Byly provedeny tyto práce: vysekání nežádoucích porostů a pokosení trávy, odbourání střechy nad sklepem a zhotovení betonové desky, vyzdění zdi a pilířů, zabudování vrat, nátěr okenic a v celé budově byla provedena nová elektroinstalace včetně zasekání a zazdění. V průběhu prázdninové činnosti bylo na Rohozné odpracováno 2.750 brigádnických hodin. Sdružení rodičů a přátel školy přispělo na tuto akci částkou 5.000 Kčs.

materiál zpracoval: Brož Antonín
zapsala: Melicharová Jaroslava

Napsat komentář