Letní pionýrský tábor – I. turnus


Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/70510/virtual/www/domains/rohozna.net/wp-content/themes/rohozna/functions.php on line 145

Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/70510/virtual/www/domains/rohozna.net/wp-content/themes/rohozna/functions.php on line 145

Vedoucí: Petr Beránek, Jitka Perlová, Milada Perlová, Jitka Jelínková, Vláďa Veselý, Martin Radouš, Alena Paříková, Jarka Jamborová / Oddíly: oddíl Albatros, oddíl Delfíni, oddíl požárníků
Rohozná 23. 7. – 2. 8. 1981 / I. turnus vede: Petr Beránek


Odjezd dne 23. 7. 1981 přesně v 9:00 ráno. Je pěkný den. Děcka jsou plny nadšení. Konečně už vidíme tábor ZÁLESÁK. Celý tábor naráz ožije. Začínají věci jako je obytování, služby atd. Dny utíkají. Budíček, rozcvička, úklid, snídaně, hry, akce, soutěže, koupání, noční hry, táborák a hodně jiných akcí. Celý tábor proběhl bez problémů (až na malé) asi takto:


1.den:
Sešli jsme se uprostřed tábora a vyslechli různé pokyny. Po nich ubytování – po oddílech a jiné věci co ktomu náleží (to známe). Po obědě – chvilka, klídek. Služba ale musela mýt nádobí atakdále. Po klidu jsme šli po družinách (každá jinam) ven. Po cestě jsme hráli hry, soutěže. Všichni jsme se snažili. Proč? No tak aby bylo vidět, co umíme a také proto, že vedoucí zapisovali body do bodování a nakonec se to sečte a kdo bude mít nejvíc – samozřejmě, že vyhrál. Počítá se tam (v jednotlivcích) úklid, kázeň a tyto soutěže. Potom je ještě jiné bodování a to oddílové (Požárníci x Albatros x Delfíni) Po svačině – koupání v potoce, hry na lehátkách a jiné zábavné soutěže. Asi v 22.00 byla noční hra NA BLUDIČKY. Petr, Martin a Vláďa (vedoucí) dělali bludičky a my je honili (soutěž oddílů).

Další den byl zase ráno stejný (rozcvička apod.) Je krásně a proto se jdeme koupat do Rychnova. Odpoledne byl závod v přepalování provázků. V táboře bylo rušno – připravovalo se na táborák. U něj různé hry (oddílové soutěžení). Byla u toho velká sranda. Překazilo to počasí. Často se blýskalo a hřmělo. Za chvíli začalo lejt. To už jsme byli ve stanech a spali.

Třetí den – prší. Po ranních věcech (rozkazu, umývání, úklidu) jsme měli činnost po oddílech. Většinou to bylo uzlování nebo zdravotní pomoc. Už začínáme plnit STOPY: odvahy, mlčení, přírody, odvahy, síly, zručnosti. Je vyhlášená stopa mlčení. Už pár odvážlivců se pokouší 24 hodin mlčet. Odpoledne byl AZIMUTOVÝ ZÁVOD. Bylo to senzační. Běhali jsme podle azimutů (zase oddílové soutěže) Prodírali jsme se houštinami, ale doběhli jsme. Po večeři se hráli různé hry.

Čtvrtý den – po snídani je hra v přírodě. Mají donést co nejvíce vody. Byli chytří a nesli ji v mechu. Služba dělala oběd. Odpoledne po obědě jsme hráli prima hru „ke třem totemům“. Náš oddíl (Albatros) už ji zná. Po svačině jsme šli na dříví. Večer byl táborák. Už od druhého dne jsou hlídky (noční) po dvouch hodinách. Ne že bychom se báli, ale moc příjemné to není. Láďa a Petr vždycky půjčí své kabáty, abychom nezmrzli.

Pátý den – prší. Začíná se hrát ping-pong. Když prší, je to docela prima. Po obědě jako když utne, celý tábor spí. Není se co divit, když prší. Probudili jsme se o půl páté, někteří dřív. Přijeli nějací trampíci a radovali se s námi. Byly totiž senzační hry (pro zasmání) a zase do bodování. V 21.00 byla večerka, ale v 24.00 bylo zase vzbuzení a konala se stopa odvahy. Hrůza! Šlo se lesem podle svíček a na konci jsme se museli podepsat (ne vlastní krví). Vláďa (vedoucí) samozřejmě že strašil. To jsme se ale opravdu lekli.

6. den: Ráno se střílelo ze vzduchovky a házelo se lasem. No zase byla sranda. Někteří už zase plní zručnosti. (Práce šlechtí) Odpoledne byla senza hra „Honba za pokladem“. Asi to bylo pěkné, protože se to všem líbilo. Šli jsme (po oddílech) lesem a také polem podle azimutů a pokynů, které jsme našli na stromech. Opravdu senzace. V táboře u totemu byla mozaika, kterou musel každý oddíl složit a přečíst azimuty a v jejich průsečíku byl poklad. Všechny oddíly ho našli i když někteří v rozmočení. Byly to čokolády a oplatky. Za Petrem jsou zde hudebníci.

7.den Celodenní výlet
Ráno jsme parádně zaspali. A asi až v 10.00 jsme vyrazili na výlet. Každý jinam. Měli jsme malou svačinu a oběd si uděláme v přírodě. Pozorovali jsme krajinu a plnili další stopu – přírody. Ušli jsme asi v průměru 20km. Každý oddíl si určil asi tak přibližnou trasu. Bylo to pěkné. V táboře jsme pak dělali (někteří stopu zručnosti a jiní jiné práce). Večer byla noční signalizační hra. Šli jsme podle blikání MORSEOVY abecedy. Kolem Rychnovské silnice a po polní cestě. Bylo to dobré.

8.den: Ráno jsme dělali závěrečnou očistu – mytí důkladné. Odpoledne oddíly dělali podle svého rozvrhu. Např náš oddíl (Albatros) šel na maliny. Natrhali jsme asi 6 – 7 litrů. Večer byly zase soutěže. Běh okolo rybníka – to celkem nic není, ale hod pírkem je už legrační. Ještě jsme stavěli stany (zase oddílové soutěže). U táboráku se rozdávali diplomy:
1 požárníci, 2 Delfíni, 3 Albatros
Pak jsme dlouho zpívali a blbli.

9.den: Ráno se hráli turnaje v přehazované a vybíjené. Odpoledne jsme šli na soušky a někteří se šli koupat. Já myslím, že byla voda jak led. Děláme tu stopu zručnosti – oznamník (na fotce). Jinak je legrace.

10.den: Ráno se koná šestiboj: šplh, hod šipkou, granátem a diskem, střelba, běh 60m. Odpoledne jsme se připravovali na závěrečný táborák. Konala se také stopa síly. A ještě byly různé zajímavé hry (např. přecházení klády přes potok) a jiné. Na táborák jsme se těšili. Zpívalo se, scénky, vtipy a jiné legrace (někdy až dojemné)

11.den ROZLOUČENÍ Ráno jsme vstávali o půl sedmé. Naposled jsme se rozhlíželi po táboře. Úklid se konal bez problémů, pak balení atd. Naposled nás Láďa nebo Mirek zvěčnili na fotkách v tomto táboře. V půl deváté přijel autobus a bylo slyšet ze všech stran AHOJ!!!

KONEC

Popisky k fotkám:
Karneval / Učíme se MORSEOVU abecedu / Legrace musí být! / Dostali jsme diplomy.

Napsat komentář