Zálesák – letní pionýrský tábor Rohozná

hlavní vedoucí: Vladimír Veselý / zástupce hl.vedoucího: Eva Procházková / hospodář: Jaroslava Mokrá / zdravotník: Marcela Cinková / kuchařky: Mil. Bradáčová, Jana Klímová OV + instruktoři: Jana Brožová, Jitka Sobotková, Jiří Brož, Alena Šejstalová, Jana Beránková, Věra Klímová, Ivana Klímová, Jitka Coufalová
Rohozná 21. 7. – 2. 8. 1983 / I. běh vede: Vladimír Veselý

21. 7. první táborový den
Odjeli jsme 21. 7. 83 v 8:00 hod. od DPM. Někteří jsme cestu neznali a proto jsme netrpělivě čekali až se v dálce objeví aspoň malý kousek našeho stanoviště, kterým byl tábor Zálesák. „Konečně,“ vydechli jsme si. Vedoucí rozdělili stany.

Ach, jaký však malér,
stanů je málo,
na naše vedoucí se nedostalo.
Ale nač plakat,
vždyť za chvíli kratičkou,
měl každý stan nad svou hlavičkou.

Po vyčerpání sil, které jsme ztratili při vybalování zavazadel, jsme s chutí snědli rohlík s paštikou. A potom nastala práce. Oddíl Jestřábi šel kopat jámu na odpadky, Vlaštovky škrábaly brambory, Zálesáci připravovali dřevo na táborák a Rychlé šípy připravovaly prostředí pro hygienu. Za odměnu jsme dostali bramborovou polívku a krupicovou kaši. Odpolední klid byl za námi a před námi byla odpolední hra „Sipirové a hmátka.“ (pozn. přepisovače: záhada, nerozluštitelný nápis) Vedoucí oddílu se šli s táborovou radou schovat a nastalo netrpělivé čekání na okamžik, kdy se objeví 44 dětí s vedoucími Brožem a Veselým. Zvítězili pochopitelně vedooucí oddílů. Chvíle oddychu a pak nástup, který nám dal zabrat. „Tábore pozor! Pohov! Rozchod!,“ zazněly slova vedoucí Jitky. A co potom? No přece večeře. Každý mohl utišit svůj ukrutný hlad bramborem a opékaným salámem. Dnešní den jsme uzavřeli seznamovacím táborákem.

(kresba Heleba Zezulová)

22. 7. druhý táborový den
I dnes nad naším táborem svítilo celý den sluníčko. Všichni jsme ho vítali s úsměvem na tváři, protože v noci nám bylo zima. Dnešní den nesl název: Den zdravovědy. Hned po snídani začaly besedy se s. zdravotnicí o zásadách první pomoci, na kterých se vystřídaly všechny oddíly. Ty oddíly, které právě nebesedovaly, se učily uzlování, práci s buzolou a mapou a morseovku. Po výborném obědě, při kterém se naše s. kuchařky vyznamenaly, odešel celý tábor na výlet do Nového Rychnova. Tam si všichni nakoupili pohledy a osvěžili se nanukem. Při zpáteční cestě se někteří z nás zastavili na koupaliště, které si všichni se zájmem prohlédli. Ale to už jsme spěchali na svačinu, po které začínala zajímavá zdravotnická soutěž. Měla 9 stanovišť, kde děti plnily různé úkoly. Trasa vedla lesem v blízkosti tábora. Po této soutěži následovala příprava na večerní táborák, kde jsme hráli zábavné hry, scénky, vyprávěli vtipy a zpívali naučené písničky. Táborák se nám velmi líbil, a tak se nám ani nechtělo jít spát.

23. 7. třetí táborový den
Dnešní den – DEN SMÍCHU se nám opravdu vydařil. Hned od rána jsme se ho snažili využít. Po řádné rozcvičce, jsme ukázali v soutěži „Vtipnější vyhrává“ náš smysl pro humor. Vedoucí oddílu vybrali tři nejlepší vtipy, které postoupily do táborového kola, které se konalo ve druhé části odpoledního zaměstnání. O třetí místo se dělily oddíly Rychlé šípyZálesáci, na druhém místě byl oddíl Jestřábi a první místo získal oddíl Vlaštovky.

Pepánek je s dědečkem v zoologické zahradě.
Před lví klecí se opatrně zeptá: „A dědečku,
kdyby se tenhle lev náhodou dostal ven a sežral tě,
jakou tramvají se dostanu domů?“

Další soutěž „Zpívá celá družina“ ukázala nadání našich dětí. Opět oddíloví vedoucí vybrali tři písničky, které soutěžily v táborovém kole. Třetí místo obsadil oddíl Jestřábi, druhé místo Vlaštovky a první místo získal oddíl Zálesáci. V této soutěži jsme objevili několik talentů, kteří získali odborku zpěváka a sladkou odměnu. Byli to:

Lenka Andělová
Vlastimil Matula
Věra Havlíčková
Vlasta Staníková
Dana Chalupníková

Po vydatném a zdravém obědu jsme se pustili do různých soutěží, jako je třeba: skákání v pytli, jízda v kolečku, závody na hůdách a další. A tak uběhlo překrásné slunečné odpoledne, které jsme uzavřeli koupáním.

Já mám strejdu v Americe a tetičku v Africe
mají pěknou zahrádečku, pěstují v ní opice.

24. 7. čtvrtý táborový den
Dnešní den – den koupání. Dnes jsme hned po nástupu vyrazili do lesa, kde jsme hráli na urkany. (opět nejisté čtení názvu hry, pozn. přepisovače) Tato hra spočívala v tom, že vedoucí chytali děti, odváděli je do lesa a tam je druzí děti bojovníci hledali a odváděli do tábora. Po této hře jsme se nasvačili a hledali hodinky, které ztratil Vláďa při hře. Zanedlouho jsme je našli a hráli jsme na skrývanou. Dnes jsme si na obědě velmi pochutnali. Byla slepičí polívka a k pečenému kuřeti okurkový a rajčatový salát. Po obědě každý dostal jednu broskvi. Po obědě jsme si šli zahrát vybíjenou. Na třetím místě se umístili Zálesáci, druhé místo obsadili Vlaštovky a na první místo se dostali Jestřábi. Po této soutěži se vedoucí rozhodli, že si zahrají vybíjenou proti dětem z tábora. Po chvilce jsme se šli vykoupat do náhonu. Ale protože nebylo vhodné počasí, šli jsme hrát různé hry do jídelny. Po večeři byla táborová diskotéka, kde si mohli zatančit jak vedoucí, děti, tak i kuchařky. O půl jedenácté byla večerka a protože celou noc pršelo, byla jen jedna hlídka od 22.00 – 24.00.

25. 7. pátý táborový den
DEN LESU – jsme začali přírodovědnou besedou a po ní jsme se vydali na vycházku do lesa. Všichni jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedné skupině podával výklad Dr. Ivan Růžička, ředitel muzea Vysočina v Jihlavě, o rostlinách, nerostech a stromech v okolí tábora. Druhá skupina poslouchala zajímavá vypravování soudruha Stehlíka o ptácích, broucích a zvířatech. Naši průvodci byli často zahrnování spoustou otázek. Během procházky jsme si trhali některé zajímavé rostliny, které jsme si měli zapamatovat. Vycházku jsme skončili asi o půl jedné. Po ní následoval chutný oběd a po něm odpolední klid. Naši průvodci také před odjezdem ještě připravili z objevených rostlin přehlednou výstavku a po té se s námi rozloučili. Odpoledne jsme se šli koupat na koupaliště v Rychnově, vzdáleného asi 4km od tábora. Celé odpoledne krásně hřálo sluníčko, takže jsme se vrátili až na večeři. A tak uběhl zase jeden krásný den s mnoha zážitky, jak pro děti tak i pro vedoucí.

(kresba H. Zezulová)

26. 7. šestý táborový den
DEN ORIENTACE – Den jsme začali opakování Morseovy abecedy, práce s mapou a topografických značek. Tento úkol jsme se všichni snažili zvládnout co nejlépe, protože odpoledne nás čekal náročný azimutový závod. Po svačině jsme hráli různé hry a protože bylo opět krásné počasí, mnozí z nás neodolali pokušení vykoupat se. Po dobrém a vydatném obědě se většina z nás vydala do Nového Rychnova na koupaliště, kde jsme strávili celé odpoledne až do svačiny, po které už konečně přišel očekávaný azimutový závod. Jednotlivé oddíly se vydávaly na trasu, aby více či méně úspěšně zdolaly trať, kterou jim vedoucí připravili. Závod nakonec všichni absolvovali a zanedlouho jsme už znali výsledky. Jako první skončili Jestřábi, druzí byli Zálesáci, třetí Rychlé šípy a čtvrté Vlaštovky. Večer jsme ještě sehráli zápas ve fotbale s místními chlapci, kteří, ačkoli se snažili, nakonec podlehli těsným rozdílem jedné branky. Den se nám vydařil a všichni jsme odcházeli spát unavení, ale spokojení.

(kresba Jaroslava Procházková a Jana Oberreiterová)

27. 7. sedmý táborový den
Dnes se všichni vydali na celodenní výlet. Oddíl Jestřábi se vydal na Rohoznou, Dolní Cerekev, Čeřínek a Čertův Hrádek. Oddíl Vlaštovky šli trasu na Batelov a potom zpět do Nového Rychnova, kde se vykoupali. Zálesáci se vydali na Křemešník a Rychlé šípy byli na Čeřínku. Všichni jsme se vrátili až večer. Vykoupali jsme se a po výborné večeři jsme šli spát.

28. 8. osmý táborový den
Dnešní den – DEN DOVEDNÝCH RUKOU jsme zahájili vlastními výrobky z přírodního materiálu. Potom každý oddíl připravil výstavku a „Odborní poradci“ jimiž byli naše kuchařky, pan Brož, hlavní vedoucí Vladimír Veselý. Na prvním místě se umístil oddíl Rychlé šípy, které postavili náš pionýrský tábor Zálesák. Odpoledne byla beseda se dvěma členy Československého červeného kříže. Doktor Karel Henzl jedné skupině podal výklad o první pomoci. Mezitím sestřička nacvičovala s druhou skupinou umělé dýchání a masáž srdce.

29. 8. devátý táborový den

Jabůrek Josef
za druhé světové války velitel skup. Východ
Mis meilleurs souvenirs
Knitová A.

Tento den jsme zahájili táborovými soutěžemi. Zahráli jsme si plno známých her a vykoupali se ve stavidle. Po svačině jsme si zahráli hru „Džungle“. V okruhu hřiště byly zapíchány cedulky s různými cviky. Tato hra byla na čas. Jako první se umístila Lenka Baráková z oddílu Rychlé šípy. K obědu byl landšmit. Po odpoledním klidu byla beseda se soudruhem Jabůrkem a s francouzskou občankou, kteří nám vyprávěli o hrůzách, které prožili ve válce. Předvedli nám také ošetření několika úrazů. Nakonec jsme dýchali na zkoušku do Anduly. Myslím, že dýchnout do ní tak, aby se nadzvedl hrudník, se podařilo více než polovině. Také jsme předváděli umělou masáž srdce. Po večeři jsme si zahráli hru barevné lístečky. Za každou barvu byl jiný počet bodů. Na 1. místě byly Rychlé šípy.

30. 8. desátý táborový den
Den obrany: Tento den jsme zahájili oddílovými soutěžemi. První a druhý oddíl střílel ze vzduchovek do terčů, třetí a čtvrtý oddíl prováděl přepalování ohněm a hod granátem. Střelba se zpočátku nikomu příliš nedařila, ale zanedlouho už byly vidět na terčích zásahy, takže někteří z nás mohli už večer při nástupu dostat lupínek střelby. Také přepalování ohněm a v hodu granátem byly dosahovány pěkné výsledky. Odpoledne se konala soutěž „Voda v poušti“. Šli jsme podle azimutu a cestou jsme plnili úkoly. Hlavním cílem všech bylo dopravit do tábora co nejvíce vody, která se však směla nést pouze v tom, co jsme našli cestou a nebo v oblečení, které jsme měli na sobě. V závodě nejlépe obstáli „Jestřábi“, druhé byly „Vlaštovky“ a na třetím místě skončily „Rychlé šípy“. Večer jsme měli besedu se členy České speleologické společnosti, ve které jsme se dozvěděli různé zajímavosti z práce v podzemí.

(kresba Na památku pionýrského tábora v Rohozné věnují jihlavští jeskyňáři. Česká speleologická společnost – základní organizace – 18 CUNICULUS Jihlava)

31. 7. jedenáctý táborový den
Další táborový den měl název DEN SPORTU. V první části dopoledního zaměstnání proběhla táborová olympiáda. Proběhly soutěže jednotlivců v oddílech. Nejlepší pionýři byli potom vybráni do táborového finále. Odpoledne bylo „Zábavné a soutěžní“. Všechny oddíly soutěžily a bojovaly o prvenství v různých disciplínách. Z těch nejzajímavějších byly běh s hořící svíčkou, jízda na kolečku, skoky přes švihadlo, skoky jeden přes druhého, běh nazad, běh po novinovém papíře, běh stonožek a další. Večer byly uděleny diplomy za první tři místa. Večer proběhla táborová hra „Co nepatří do přírody.“ Táborový den byl zakončen diskotékou.

1. 8. dvanáctý táborový den
Předposlední táborový den byl jako každoročně věnován velké slavnosti na závěr – táborovému karnevalu. Během dopoledne si všichni připravili masky a po obědě se vydali na vycházku do Rohozné. Tam jsme si nakoupili a šli zpět. Po návratu do tábora jsme se zbalili, uklidili ve stanech a udělali všechny závěrečné práce. Potom jsme si připravili program k závěrečnému táborovému ohni. Večer jsme zakončili táborovou hymnou – Údolí krásných žab.

2. 8. třináctý táborový den
Čas se bohužel nedá zastavit a tak jsme se museli s táborem rozloučit. Líbilo se nám tu, těšíme se na příští rok. Před příjezdem autobusu jsme si ještě všichni poseděli u ohniště. A pak už nám jen zbývalo zamávat dětem z dalšího nastupujícího běhu a vzpomínat na třináct pěkných dní, prožitých na pionýrském táboře v Rohozné.

Text byl přepsán Matějem 2020 z originál kroniky Pionýrské skupiny V. Induse 1981-86
uložené dodnes v TEMPU středisku volného času Polná

Napsat komentář