Artcafé – Spolek KUŠ v rádiu!

Povídání o pořádání nezávislé kultury v regionech – rozhovor na Českém Rozhlase Vltava na téma kulturní spolky.

Napsat komentář