Svobodná třicítka

Malá oslava velké historické události. Přijďte si připomenout, že stále ještě žijeme ve svobodě. Na náměstí u pomníku padlých klíče, vlajky, svíčky a písničky. Průvod do TEMPA a odhalení „sochy svobody“. Magor dětem, beseda, výstavka artefaktů z roku 89, buřty, punč a film … členové spolku plánují společnou sametovou hru!
Polná 17. 11. 2019 od 17h náměstí a SVČ TEMPO

16. listopadu: pouť za svobodou
Pro dospělý a skoro dospělý instruktory, noční procházka do Polné, nic závratného, klíče od duše s sebou. Pro poleňáky je to vlastně spíš NÁVRAT. Sraz dobrovolníků v Jihlavě na městském nádraží ve 22:00, cesta do Polné, vyprávění dobových veršů a pění dobových písní, vnitřní rozjímání o vnější svobodě, vnější rozjímání o vnitřní svobodě.
Ráno 17. 11. spánek v Tempu, příprava hry pro všechny – po o (14:00) vykopnutí, tajemná hra po Polné vyvrcholí právě v 17h na náměstí.

vede: Lukáš Vavrda

Dříve v lese rostly stromy…
dnes už je to jiná story
všude samé harvestory

Sametová třicítka
V neděli jsme si připomněli malou slavností velkou událost našich novodobých dějin – 30let od sametové revoluce. Na náměstí v Polné se sešlo asi 130 lidí všech generací vzpomenout na ideály sametové revoluce, dnes možná trochu zašlapané v blátě a listí… Za Tempo přítomné přivítal Matěj Kolář a vyzval ke vzpomínce na hrdiny co kdysi stáli u kořenů převratu – Jana Palacha, chartisty, Jana Patočku, Václava Havla… pak zazněla reprodukovaná „Motlitba pro Martu“, slova se ujala Helena Jeklová a svým příspěvkem CO CHCEME informovala shromáždení o demonstraci v Praze a čerstvé výzvě „Milion chvilek pro demokracii“. Vážně naslouchali taky malé děti! Po Magorově básni následovalo líčení vzpomínek pana Jana Prchala o založení Občanského Fóra v Polné. S poděkováním byli jmenováni všichni tehdy aktivní hybatelé a podporovatelé změn. Mezi písněmi „Náměšť“ Jaroslava Hutky a spirituálu „Starý příběh“ pozvala účastníky pamětnice a disidentka Jana Müllerová k besedě do Tempa. „Jednou budem dál“ se neslo náměstím sychravým podvečerem těsně před průvodem na autobusovému nádraží.

Tam jsme ještě zvonili klíčy a slavnostně otevřeli výstavku „Socha svobody“. Pozor: Svoboda je křehká! Možná jí dobudem až v krásné krajině Dudédu (Magor dětem). V Tempu následovalo opékání špekáčků – nepostradatelný symbol naší národní identity, v teple pak byl nachystaný punč a horký mošt pro děti… Beseda s paní Janou Müllerovou a Annou Wagnerovou byla velmi poutavá a vyvolala řadu otázek, dlouho se diskutovalo o tom, že si poměry v komunistiském Československu málo připomínáme a mladí si to vůbec nedovedou představit… Takže na film z archivu ČT „Václav Havel, Praha – hrad“  jsme se dívali až skoro do devíti. 

Napsat komentář