Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice

Série pěti navazujících víkendových kurzů Prázdninové školy Lipnice ušitých na míru pro Spolek KUŠ a SVČ TEMPO. Jen pro vážné zájemce! Realizujeme díky projektu OPVV „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Vysočině“
Rohozná „Na Kuši“ 5. – 6. 9. 2020 / vede Michaela Vyležíková

TEMPO, středisko volného času Polná, jaro 2020:
25. – 26. 1. modul 1 Metodika zážitkové pedagogiky
15. – 16. 2. modul 2 Hra a další programové prostředky zážitkové pedagogiky

pozor POSUNUTÍ TERMÍNŮ kvůli nouzovému stavu – „korona time“

13. – 14. 6. modul 3 Reflexe a práce se skupinou v zážitkové pedagogice
5. – 6. 9. modul 4 ​Tvorba kurzu a dramaturgie v zážitkové pedagogice (koná se na táborové základně Rohozná „Na Kuši“)
17. – 18. 10. modul 5 Zážitková pedagogika při osobnostně sociálním rozvoji

www.uceniprozitkem.cz​ / ​www.psl.cz

Hlavní témata, okruhy a cíle programu:
odpovídají schválenému obsahu jednotlivých akreditovaných modulů u MŠMT, absolvent výcviku (rámcový výběr cílů):
● zná základní principy zážitkové pedagogiky
● ví, jak správně připravit kurz či program tak, aby byl zábavný, interakční, ale zároveň také
naplňoval stanovené pedagogické, tréninkové a rozvojové cíle
● ovládá přehlednou strukturu jednoduchých postupových kroků při přípravě a realizaci kurzu či
programu vedeného metodami zážitkové pedagogiky
● dokáže definovat reálné a naplnitelné cíle výchovně vzdělávacího programu v rovině znalostí,
dovedností a postojů
● umí vytvořit „kontrakt či vzdělávací zakázku“ s účastnickou skupinou kurzu či zadavatelem
● dokáže vytvořit konkrétní scénář výchovně vzdělávacího programu s ohledem na stanovené
cíle
● umí vybrat a zacílit vhodné hry či aktivity, které svými herními principy otevírají předem
zvolená výchovně vzdělávací témata
● je seznámen se způsoby vytěžení zážitku ze hry, modelových situací či jiných aktivit a jeho
transformaci ve zkušenosti účastníků
● dokáže vést reflexi a řídit diskuzi ve skupině a dovést ji k užitečným závěrům
● je seznámen s možnostmi teoretické a praktické dramaturgie, se kterou pracuje při přípravě a
vedení zážitkových akcí
● sám aplikuje získané vědomosti při přípravě návrhu vlastního programu či kurzu
● aktivně rozvíjí své didaktické schopnosti a uplatňuje při přípravě svých programů taková
doporučení, při jejichž respektování může při výuce dosáhnout maximální efektivity a
účinnosti
● při práci zohledňuje psychická rizika a umí poskytnout krizovou intervenci

detailní info v .pdf ZDE

Napsat komentář